Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
claciite ultdrakking die gij bezigt, iadien zij die tot hïiia
eicreu voordeel aan kunnen wenden.

zie de kexscuen aan wanneer gij met hen spreekt.
Zie altijd de menschen in het gelaat als gij met hen
spreekt: door dit niet te doen, doet men het vermoeden
ontstaan, dat men van zijne schuld bewust is; buitendien,
verliest gij het voordcel van op hun gelaat te kunnen be-
speuren , welken indruk uwe woorden maken. Om de wezen-
lijke gevoelens van dc menschen te ontdekken, vertrouw ik
mijne oogeu beter dan mijne ooren; want zij kunnen zeggen
wat zij willen dat ik hoor; maar zij kunnen zelden beletten
dat ik op hun gelaat bespeur, 't geen zij mij misschien niet
wilden laten merken.
ergerlijke voorvallen.
Bedekte ergerlijke gebeurtenissen moet men nooit met ge-
noegen hooren en verspreiden, want hoewel het zwart maken
van een ander voor het oogenblik de verdorvenheid of trots
van ons hart moge streelen, zal toch een bedaard nadenken
zeer onaangename gevolgtrekkingen ten onzen aanzien doen
geboren worden. Het is in zeker opzigt met ergerlijke go-
bcurtenisscn even als met diefstal; de heler wordt altoos
voor even slecht gehouden als de dief. 't Gaat juist zoo mot
de verspreiders van ergerlijke daden.
^VWVWWWVJ*