Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
Z7
uiet aan het doel beantwoorden dat zij er zich mede Toor-
steldcn. De eenige wijze om deze klippen te mijden, bestaat
daarin, dat wij nooit over ons zclven spreken. Maar als wij
in een gesprek over ons zeiven. spreken moeten, dan bchoo-
reu wij zorgvuldig op te passen, dat wij geen woord zeggen
'tgeen middelijk of onmiddelijk tc kennen geeft, dat wij lof
bedelen. Laat onze inborst zijn zoo als zij is, zij zal wel
bekend worden: en niemand zal die beoordeclen naar onze
eigene woorden. Niets van al wat wij zeggen, zal onze ge-
breken wegnemen, of onze volmaaktheden luister bijzetten;
integendeel hot zal de eerste meer doen uitkomen en de laat-
ste verduisteren. Indien wij over onze eigene verdiensten
zwijgen, zal geen wangunst, nijd of belagchelijkheid den lof
verminderen, dien wij wezenlijk verdienen, maar wanneer wij
l)ij elke gelegenheid onze eigene lofredenaars zijn, hoe kunstig
of bedekt ook, zal ieder tegen ons zamenspannen, en zullen
wij bevinden ons doel gemist te hebben.
wees niet duisiee of geqenizinkig.
Pas vooral op nooit duister of geheimzinnig te schijnen;
dit wijst niet alleen op een zeer onaangenaam maar ook eeu
zeer verdacht karakter. Indien gij geheimzinnig met anderen
schijnt, zullen zij het inderdaad met u zijn, en gij zult
niets te weten komen. Het best is, om een vrij, open eu
vernuftig uiterlijk te hebben, met een voorzigtig en ingeto-
gen innerlijk. Wees steeds op uwe hoede, en maak dat gij
natuurlijk openhartig schijnende, de behoedzaamheid vau an-
deren wegneemt., liet grootste getal menscheu in een gezel-
schap zal partij trekken van ieder onbescheiden en endoor-