Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
verlagen, en vervolgens bekennen het ongeluk te hebben
met die zwakheden behebt te zijn. //Zij kunnen geene on-
golukkigen zien zonder medelijden met hen te hebben en
zonder te trachten ze te helpen. Zij kunnen hunne mede-
inensehen niet iu nood zien, zonder ze bij te staan; hoe-
wel hunne omstandigheden het eigenlijk niet gedoogen. Zij
kunnen niet nalaten de waarheid te spreken, hoewel zij
bekennen moeten dat het somtijds onvoorzigtig is. In het
kort zij bekennen dat zij met al die zwakheden, niet'ge-
schikt zijn in do zanieuleving te verkeeren, veel minder
<jm in de wereld vooruit to komen, maar zij zijn nu te oud
ijeworden, om een andere gedragslijn aan te nemen, en
tlaarom moeten zij maar voortgaan zoo goed en zoo kwaad,
!ils zij kunnen."
Hoewel een dergelijk gedrag te belagehelijk en te gezocht
moge schijnen voor het tooneel, ontmoet men liet vaak op
ilen schouwburg der wereld. Deze soort van ijdelheid en
irotseliheid is zoo eigen aan de menschelijke natuur, dat zelfs
<le laagste soort er mede behebt is en dat-wij dikwijls men-
schon zien hengelen naar lof, daar, waar volstrekt geen lof
verdiend wordt al neemt men aan, dat het waar is wat zij
zeggen. De een zal verzekeren, dat hij in zes uur, honderd
mijlen te paard heeft afgelegd: dit is waarschijnlijk een leu-
gen ; maar aangenomen zelfs dat het waarheid ware, wat dan ?
Wel dan zal men kunnen besluiten dat de verteller een goe-
de postiljon zoude zijn. Een ander zal misschien onder eede
verzekeren, dat hij in korten tijd zes of acht flesschen wijn
gedronken heeft. Men zonde liefderijk handelen als men hem
een leugenaar verklaarde; want als men dit niet deed zou
jnen hem een zwijn moeten noemen.
Er zijn duizend zulke gekheden en buitensporigheden,
waartoe de menschen vervallen door hunne ijdelheid, en dit'