Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
zelfden stempel is. Hierin dwalen de mensclien liet meest;
cu verheugd met iets dat in het eene gezelschap en onder
zekere omstandigheden opgang gemaakt hoeft, herhalen zij
't zelfde met ophef iu oen ander, waarin het zouteloos is,
of belecdigend wezen kan, omdat de tijd en de plaats slecht
zijn gekozen. Zelfs zijn ze vaak onhandig genoeg om dezi;
zotte voorafspraak te bezigen: //ik zal u iets heel aardigs
vertellen;" of //ik zal u dc mooiste grap van de wereld
verhalen." Dergelijke inleiding spant dc verwachting van do
lucnschcn en maakt, dat de verteller van die bijzondere
aardigheid, als ze later wat ligt bevonden wordt, cr vrij on-
noozel afkomt.
EIGENLIEFDE.
Vermijd zoo veel mogelijk over u zeiven te spreken. Er
zijn er, die ongevergd allerlei goed van zich vertellen. Ik
aarzel niet dit ronduit onbeschaamd te heeten. Anderen
daarentegen mcenen behendiger te werk te gaan; zij be-
schuldigen zichzelven en zijn bedroefd over lasteringen
die zij nooit gehoord hebben, zoo dat zij zich regtvaardigen
en een lijst van hunne deugden geven kunnen: //Zij beken-
nen. dat het wonderlijk schijnen moet, als zij zoo over zich-
zelven spreken; zij hebben er een' grooteu afkeer van, zij
zouden dit niet hebben kunnen doen, als zij niet zoo on-
regtvaardig en schandelijk beschuldigd waren." De sluijer
waarmede zij hunne ijdelheid bedekken is veel te ijl om die
te verbergen; zelfs niet voor hen die juist niet tot de
scherpstziende behooren.
Anderen gaan zediger en slimmer te werk; zij beweren
al de hoofddeugden te bezitten, die zij eerst tot zwakheden
3