Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
partijen van elkander vervreemden; en als het gesprek te
levendig en opgewonden wordt, tracht er dan een einde aan
te maken door een scherts.
WEES ALTIJD GEMATIGD IN DEN WOORDENSTRIJD.
Bewijsgronden moeten nooit met warmte en opgewonden-
heid aangevoerd worden, al zijn we overtuigd, dat het regt
op onze zijde is; wij moeten onze meening met zedigheid en
kalmte voordragen. Indien wij hierdoor niet kunnen over-
tuigen, dan moeten we trachten het gesprek te veranderen,
door te zeggen: //wij zullen elkander niet kunnen overtui-
gen;'* — *'t is niet noodig dat wij elkander overtuigen;
laat ons over iets anders spreken."

PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN MOET MEN IN ACHT NEMEN.
Onthoud vooral, dat men in alle gezelschappen plaatselijke
omstandigheden in acht moet nemen; en dat wat in het eene
gezelschap zeer gepast is, in eeu ander dikwijls zeer onge-
past kan wezen.
AARDIGHEDEN, BON MOTS, ENZ.
De aardigheden, bon mofs, kleine verhalen, die in het
eene gezelschap veel opgang maken, zullen vaak laf en ver-
velend in het andere gevonden worden. Het bijzonder karak-
ter, de gewoonten van het eene gezelschap kunnen aan eeu
woord, een gebaar dien opgang geven, die het niet hebben
zoude, indien het geuit werd in een ander dat niet vau den-