Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
delwijs moet verwekken in ieder gemoed waar maar eenige
eigenliefde woont. Ik herhaal het nogmaals, deze mate van
ijdelheid en eigenliefde is onafscheidbaar van de menschelijkc
natuur, in eiken rang of betrekking; zelfs uw knecht zal 't
eerder vergeten en vergeven dat gij hem geslagen hebt, dan
dat gij hem een blijk geeft van geringschatting of verachting.
AVces daarom altoos niet alleen schijnbaar maar in de daad,
oplettend voor ieder die tot u spreekt.
VAL NOOIT EEN SPitEKER IN DE REDE.
Het wordt voor de slechtste van alle slechte manieren ge-
houden om iemand die spreekt in de rede te vallen of de
aandacht van het gezelschap op een ander onderwerp te ves-
tigen, terwijl een ander spreekt. Dit weet trouwens ieder
kind.
VOEG U LIEVER IN 'x ONDEKWEUr DES GESPREKS, DAN
DAÏ GIJ 'T AANGEEFT.
Indien gij verstand hebt, kunt gij dit min of meer tooncn
bij elk onderwerp dat behandeld wordt; en indien gij het
niet hebt, is het beter omzigtig te spreken over het onder-
werp vau gesprek van een ander dan over een van uw eigen
keuze.

VERBERG UWE GELEERDHEID VOOR HET GEZELSCHAP.
Kom nooit met uwe geleerdheid voor den dag, dan in bij-
zondere omstandigheden. Bewaar die voor geleerden, en laat
ook deze die geleerdheid liever ontdekken, dan dat gij den