Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
OVER LAÏÏGDRAÜIGEN EN FLUISTEHAARS.
Taaije vertellers zoeken meest een slagtoffer uit het ge-
zelschap om mede te fluisteren, of om met gedempte stem,
hen, door een stroom van woorden te overstelpen. Dit is
eene zeer slechte gewoonte, en ineen zekere zin een bedrog,
omdat het conversatie-kapitaal algemeen eigendom is. Maar
als een van die meêdogenlooze praters zich van u heeft mees-
ter gemaakt, hoor hem dan geduldig aan (of neem ten min-
sten den schijn aan dat gij hem uwe aandacht verleent) als
hij aehtingswaard is; want met niets zult gij hem meer ver-
jiligten dan door hem geduldig aan te hooren, even als gij
hem met niets meer zult grieven, dan wanneer gij hem te
midden van zijn gesprek verlaat, of, nog erger! wanneer gij
licm u ongeduld en verveling doet blijken.

ONOrLETlEKDIIElD WANNEER MENSCIIEN lOT U SPREKEN.
Er is niets meer onbeschoft en belcedigcnd en wordt zoo
zelden vergeven, dan wanneer men aan mcnschen, die tot
ons spreken, loont dat men niet naar hen luistert. Ik heb
dikwijls mensehen ontmoet, die terwijl men legen hen sprak
iu plaats van den spreker aan te zien en naar hem te hoo-
ren, naar de zoldering of een ander gedeelte van de kamer
zien, uit het venster kijken, met een hond spelen, hun
snuifdoos ronddraaijen, of hun neus krabben. Er is niets dat
meer, een arm, nietig verstand verraadt dan dit, en niets
toont meer een slechte opvoeding. Men geeft hierdoor duide-
lijk te kennen, dat het nietigste onderwerp meer onze aan-
dacht waardig is dan de persoon die tot ons spreekt. Ga
eens na welke gevoelens van afkeer en haat zoodanige han-