Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
personen, in een gezelschap te kennen, voor dat gij begint
Ie zeggen wat u op het hart ligt. In ieder gezelschap bevin-
den zich meer verkeerden dan goeden, en meer die verdienen
berispt te worden, dan die daarop gesteld zijn. Indien gij
derlialve uitwijdt in den lof van eene of andere goede hoe-
danigheid die iemand van bet gezelschap mist, of eene on-
deugd laakt, die men weet dat een ander ontsiert, dan zal
men uwe opmerkingen, hoe algemeen en zonder toespeling op
iemand gedaan, wanneer ze op iemand toegepast kunnen wor-
den als persoonlijk beschouwen of door sommigen op zich zelv'
toegepast worden. Deze opmerking kan dus ook strekken om
u te herinneren dat gij zelf niet te gevoelig moogt wezen en
t€ vooronderstellen, dat dergelijke zaken, al kunnen ze op
u toegepast worden, daarom op u gemeend zijn.
OVER HET DOEN VAN VERHA.LEN.
Doe weinig verhalen cn nooit dan wanneer zij goed te pas
komen en zeer kort zijn. Vermijd iedere omstandigheid,
die er niets toe doet en onthoud u van ze uit te rekken.
Een doorgaande trek tot het opdisschen van verhalen verraadt
groot gebrek aan verbeelding.

OVER HET VASTUOUDEN BIJ EEN KNOOP.
Houdt niemand vast bij een* knoop of bij de hand, om
hem te dwingen uw verhaal ten einde toe te hooren; want
iudicn de mensclien niet geneigd zijn naar u te luisteren is
het veel beter uw' mond te liouden.