Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
Tan anderen er nog bij aannemen. Het aannemen van on-
deugden heeft tienmaal meer jongelieden ongelukkig gemaakt
dan natuurlijke neigingen.
Laat ons de waarlijk goede hoedanigheden van het gezel-
schap waarin wij ons bevinden overnemen; maak u de be-
leefdheid, de houding, de bekwaamheid, den gemakkelijkeu
en goeden toon der gesprekken eigen, maar vergeet nooit
dat, hoe men ook uitblinke, ondeugden altoos den eigenaar
scha doen in de algemcene mcening. Beijver u evenmin om
liem hierin na te volgen, als dat gij uw best zoudt doen onx
wratten in 't gezicht te krijgen, omdat de eene of andere
knappe man het ongeluk heeft van door de natuur met eeu
dergelijk toevoegsel begiftigd tc zijn. Laat ons in tegendeel
denken hoe veel beter hij cr zou uitzien, indien hij er niet
mede bedeeld was.
Ik zal nu overgaan, nadat ik u eenige aanwijzingen gege-
ven heb, om in goed gezelschap goed ontvangen te worden,
om u enkele voorschriften te geven, die gij even nuttig en
gewigtig zult vinden in uwen omgang in de wereld, name-
lijk eenige
REGELS, DIB GIJ BIJ ^T SPREKEN IN ACHT MOET NE3IEN.
Indien gij in gezelschap zijt spreek dikwijls maar nooit
lang achtereen; wanneer gij geen genoegen doet zijt gij ten
minsfe zeker de andere menschen niet tc vervelen.

LEEK EERST DE INBORST DER VERSCHILLENDE LEDEN VAN
'ï GEZELSCHAP KENNEN, VOOR DAT GIJ VEEL SPREEKT.
Tracht de hoedanigheden en de omstandigheden van de