Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
wonderd: maar hij vernedert zich zelf en maakt zich weldra
ongeschikt om in beter gezelschap te verkeeren.
Nu ik u aangewezen heb welk gezelschap gij moet ver-
mijden en welk gij moet zoeken, zal ik nu opgeven ecnigc
VOORZORGEN ,
DIE GIJ MOET IN ACHT NEMEN ALS GIJ DE MANIEREN VAN
EEN GEZELSCUAP TOT DE TJWE MAAKT.

"Wanneer eeu jong mensch pas in de wereld intreedt en in
gezelschappen komt, neemt hij vöor, om cr zich naar te ge-
dragen en de manieren te volgen die daar in gebi-uik zijn.
Maar hij vergist zich dikwijls iu het voorbeeld dat hij kiest.
Hij heeft vaak de bespottelijke uitdrukking gehoord van fat-
soenlijke ondeugden. Daar ziet hij mensehen die schijnen en
iu waarheid worden bewonderd en geacht, terwijl hij ont-
dekt dat zij ligtmissen, dronkaards of spelers zijn; daarom
volgt hij hen na in die ondeugden, omdat hij hunne gebre-
ken voor hunne schitterende hoedanigheden houdt en zich
verbeeldt, dat dergelijke mensehen aan hunne fatsoenlijke
ondeugden hun* naam verschuldigd zijn. Maar juist het te-
gendeel heeft plaats, want deze mensehen hebben hunne
vermaardheid verkregen door hun verstand, geleerdheid, goe-
de opvoeding en andere goede hoedanigheden; ze worden
gelaakt cu veracht door alle weldenkende mensehen, alleen
om deze ondeugden. Hieruit blijkt duidelijk dat in zulke
gemengde karakters de goede hoedanigheden alleen de kwade
doen vergeven, maar nimmer goedkeuren.
Indien iemand, ongelukkiger wijze ondeugden bezit, moet
hij Icn minste tevreden zijn met zijne eigene, en niet die