Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
lieid; indien wij ons daar vrij van houden, kunnen we overal
zonder vrees verschijnen. Niets werkt zoo raeê om een jong
mensch in slecht en gemeen gezelschap te doen vervallen als
blooheid. Indien hij denkt dat men geen behagen in hem zal
vinden, zal hij zeker niet behagen.
Sommigen die het ongemak van bloode te zijn ondervon-
den , vervielen tot het andere uiterste en zijn onbeschaamd
geworden ; gelijk lafaards door de grootheid van gevaar waar-
in zij verkeeren, vaak roekeloos worden. Hiertegen moet ge
vooral op uwe hoede zijn, want niets is stuitender dan on-
beschaamdheid. De middenweg tusschen deze twee duidt den
welopgevoeden man aan, die zich altijd op zijne plaats ge-
voelt in alle gezelschappen; hij is zedig zonder blooheid en
zeker zonder onbeschaamdheid.
Iemand van lagen rang is beschaamd en verlegen als hij
in gezelschap komt, en raakt in verwarring als men tot hem
spreekt, hij antwoordt moeijelijk, en weet met zijne handen
geen raad, maar een fatsoenlijk mensch die gewoon is in
goed gezelschap te verkeeren, verschijnt met gepaste vrij-
moedigheid, en is geheel op zijn gemak. Hij wordt niet over-
bluft door hoogere rang; hij bewijst dien den eerbied welken
hem toekomt zonder verlegen te worden , en kan even ge-
makkelijk met den koning als met ieder' onderdaan spreken.
Dit is het groote voordeel van 't vroege verkeer in fatsoen-
lijk gezelschap , en den omgang met onze meerderen. Een
wel opgevoed mensch zal tot zijne minderen zonder onbe-
schoftheid , en tot zijne meerderen met eerbied en gemak spre-
ken. Voeg hierbij, dat een man van mindere geboorte maar
met fatsoenlijke manieren, beter gezien is, dan iemand van
hooger geboorte, maar die mindere manieren bezit. Zedigheid
en beleefde, gepaste vrijmoedigheid moeten gepaard gaan.