Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
liLOÓHEID.
Bloóheid is de eigenschap van een domoor die geheel
verschrikt schijnt als een fatsoenlijk man hem aanspreekt;
die bloost en storttert zonder dat hij behoorlijk antwoord ge-
ven kan, en door de ongegronde vrees van zich belagchelijk
te maken , werkelijk bespottelijk wordt.
Er bestaat een groot onderscheid tusschen zedigheid en
onhandige bloóheid; de laatste is even belagchelijk als de
eerste prijzenswaardig, en 't is even verkeerd een onnoozele
als een onbeschaamde te zijn. Wij maken ons bespottelijk
wanneet wij geen kamer kunnen binnen komen en met de
mensehen spreken, zonder verlegen te zijn. Iemand die waar-
lijk verlegen en bloö is kan nooit in de wereld voortkomen,
al bezit hij nog zoo groote bekwaamheden, omdat zijne bloó-
heid hem tot stilstaan dwingt en de haastige, de indringer
hem altijd voor zal wezen. De wijze hoe maakt het geheels
verschil. Wat in den eenen mensch onbeschaamdheid zoude
zijn, is gepaste vrijmoedigheid in eeu' ander'. Iemand die
gezond verstand en wereldkennis bezit, zal zich zelv' doen
gelden ; hij zal somtijds zijne plannen even hardnekkig door-
zetten en ten einde brengen als de onbeschaamdste, maar
heeft altoos verstand genoeg om aan al wat hij onderneemt
een schijn van zedigheid te geven. Deze handelwijs neemt
voor iemand in , terwijl dezelfde dingen mishagen, door de
onbeschaamde wijze waarop men ze uitvoert.
Over het algemeen zijn de Engelschen beschaamd als zij in
gezelschap zijn. Indien wij ons maar wachten om particulier
te zijn, waar zouden we ons dan voor schamen ? En waar-
om zouden wij ons niet met even veel gemak in gemengd
gezelschap kunnen bewegen als in ons eigen vertrek ? Wij
behoeven ons slechts te schamen over ondeugd en onweten