Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
Wanneer gij uit het behandelde weet wat ge niet moet
doen, zult gij gemakkelijk kunnen nagaan, wat gij wel moet
doen, terwijl 'tnaauwkenrig letten op de manieren van rcen-
sehen van fatsoen en die de wereld gezien hebben, u dit
zeer gemakkelijk en tot gewoonte maken zal.
*t Is evenzeer lomp en onhandig wanneer mpn uitdrukkingen
en woorden gebruikt, die in beschaafde kringen niet t' huis hoo-
ren. Daartoe reken ik het plat Hollandsch, de verkeerde uit-
spraak, versleten gezegden en gemeene spreekwoorden omdat
ze ten bewijze strekken, dat men slecht en gemeen gezelschap
bezocht heeft. Als gij bijv. in plaats van te zeggen: «de
smaken zijn verschillend," of //zooveel hoofden zoo veel zin-
nen," het spreekwoord bezigt: //ieder zijn meug, zei de boer
en hij at vijgen," — dan heeft men allen grond, om te ver-
moeden dat gij gewoon zijt met knechts, met meiden en met
straatjongens te verkeeren.
Nog is er eene omhandigheid van 't verstand, om het zoo
uit te drukken, waar men zich zorgvuldig voor moet wach-
ten; bijv."zich te vergissen in namen of die te vergeten,
't Is leelijk om te spreken van Mijnheer Hoe-heet-hij-ook-
weer ? — van Jufvrouw Dinges , of Hoe-heet-zij-ook ? even
als Honhandig is, om personen verkeerd te betitelen en niet
minder om eene vertelling te beginnen die men niet goed
weet, en gedwongen is plotseling af te breken met de be-
kentenis: //ïk. heb de rest vergeten." Men moet zoo naauw-
keurig en helder mogelijk zijn in al wat men vertelt, anders
vermoeit en verveelt men zijne hoorders, in stee van ze bezig
te houden of te onderrigten.