Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
vèn gekomen is, zal hij waarschijnlijk op die plaats van do"
geheele kamer gaan staan waar hij niet behoort; een ander
zal zijn hoed laten vallen en terwijl hij die opraapt, valf;
zijn stok; terwijl hij zijn stok opraapt valt zijn hoed weder;
zoodat hij een kwartier noodig heeft eer hij in order is. Als hij
thee of koffij drinkt brandt hij zeker zijn mond; hij laat zijn
kopje of schoteltje vallen en bemorst voor *t minst zijne kleêren.
Aan het middagmaal komt zijne onhandigheid nog meer
uit, omdat hij daar meer te doen heeft. Hij houdt zijn mes,
vork en lepel, anders dan dé andere mensehen; eet met zijn
mes tot groot gevaar van zyn lippen, gebruikt zijn vork als
tandenstoker en steekt zijn lepel die hij twintigmaal in zijn
mond gehad heeft weder in de schotels. Als hij voorsnijden
moet kan hij nooit de gewrichten vinden, maar terwijl hij
vruchtelooze pogingen aanwendt, om de beenderen door te
snijden, spat iiij zijne buren met de saus in het gezigt. Hij
bemorst zich gewoonlijk met soep of vet, al heeft hij uit
voorzorg, zijn servet door een knoopsgat geliaald of ouder
de kin vastgemaakt. Als hij drinkt, kucht hij in zijn glas
en bespat het gezelschap. Behalve dit alles heeft hy vreemde
gewoonten en bewegingen, bijv. door zijn neus te blazen,
gezigten te trekken, zijn vinger in zijn oor te steken, of
zijn neus te snuiten en dan in zijn zakdoek te zien, 't geen
juist geschikt is, om 't gezelschap half misselijk te maken.
Hij weet met zijne, handen geen weg als hij er niets in heeft
en hij weet niet waar hij ze bergen moet: maar ze zijn in
gestadige beweging tusschen zijne borst en zijn broekzakken;
kij draagt zijn kleêren anders en, om kort te gaan, doet
niets zoo als de andere mensehen. Ik beken dat dit alles vol-
strekt geen doodzonde is, maar 't is hoogst onaangenaam en
belagchelijk in gezelschap, en moet door ieder zorgvuldig
vemeden worden.