Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
wij licm bclcedigen, en in het tweede geval dat wij niet de
noodige achting voor hem hebben en zal geen van beiden
vergeten. Maar onze zorg om hem te verschaffen hetgeen
hij gaarne heeft, om hem te bevrijden van al wat hem mis-
haagt, toont hem ten minste, dat hij het voorwerp onzer ge-
dachte is, liet streelt zijne ijdelheid en maakt hem misschien
meer tot onzen vriend dan hij zoude geworden zijn indien
wij hem een gewigtigen dienst hadden bewezen. Hoe nieti-
ger deze dingen zijn, des te grooter bewijzen leveren z(? voor
onze oplettendheid en worden het meest geschat. Ga bij
u zclv' maar na en bedenk eens in welke mate dergelijke
kleine oplettendheden, welke anderen u bewijzen, de eigen-
liefde en ijdelheid vleijen waar geen levend schepsel vrij van
is. Bedenk hoe zij u tot iemand trekken en hoe zij u guns-
tig stemmen voor al wat zulk een persoon zegt of doet. De-
zelfde oorzaken zullen voor u dezelfde uitkomsten opleveren.

OJfllANDiGUElD VAN VERSCIIItLENDEN AARD.
Vele waardige menschen hebben zulke wonderlijke manie-
ren, slechte gewoonten en zijn zoo onhandig in hun gedrag,
dat zij eeu tegenzin verwekken die niet wordt weggenomen
door de wezenlijke bekwaamheid of verdiensten welke zij
voor 't overige bezitten.
Onhandigheid ontstaat uit twee oorzaken. Men is onhaiidig
omdat men niet in goed gezelschap verkeerd heeft, of omdat
men niet heeft opgelet toen men zich daarin bewoog.
"Wanneer een onhandige eene kamer binnen komt, zal zijn
degen zich waarschijnlijk in zijne becnen verwarren cu als hij
niet valt, zal hij struikelen; wanneer hij dit ongeval tc bo-