Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
Een gek heeft^geen gedachten, een onnoozele heeft ze ver-
loren, en een afgetrokkene is, voorbeen poos zonder gedach-
ten. In het kort, de meest stoffelijke kennis van allen, ik .
meen de wereldkennis, kan men niet verkrijgen zonder groote
oplettendheid; en ik ken veel bejaarde menschen, die hoe-
wel zij lang in de wereld geleefd hebben, niet meer dan
kinderen zijn in de kennis van die wereld, alleen door hunne
ligtzinnigheid en onoplettendheid. Zekere vormen die door
het algemeen zijn aangenomen, zekere houding die ieder
zich tracht eigen te maken, verbergen gedeeltelijk de waar-
heid, en maken dat bijna allen hetzelfde schijnen. Oplet-
tendheid en scherpzinnigheid leeren door dien sluijer heen te
zien en het natuurlijke karakter te ondersclieiden.
Voeg liierbij, dat er kleine oplettendheden zijn die zeer
voor iemand innemen, terwijl ze eene mate van gevoel van
eigenwaarde aanduiden welke onafscheidelijk is van de men-
schelijke natuur, omdat zij het onbetwistbaar bewijs leveren
van de achting die wij gevoelen voor de personen aan wie
wij dergelijke oplettendheden bewijzen. Bij voorbeeld: gij
verzoekt iemand bij u ten eten of te soupéren, dan dient
gij, als gij bemerkt hebt dat hij voor den een of anderen
schotel eene voorkeur heeft, te zorgen, dat gij dien voorzet;
daarbij kunt ge dan zeggen: // Daar of daar, kwam 't mij
voor, dat gij veel van dezen schotel hield, daarom heb ik
hem voor u besteld." Of //onlangs heb ik opgelet, dat deze
wijn u niet onverschillig was*' enz. Ook hebben veel men-
schen hunne zwakheden; zij hebben een afkeer voor het een
en houden van het andere. Indien wij iemand uitlagchen
omdat hij een afkeer heeft van katten of van kaas (daar
veel menschen een afkeer van hebben), of wij maken door
onze onoplettendheid dat hij ze ontmoet, als wij het hadden
kunnen voorkomen; kan hij in het eerste geval denken dat