Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
met, menschen van uitstekende verdienste en uitstekend ka-
rakter. Zij spreken steeds van hunnen grootvader Die, hun-
nen oom Die, en hun vriend mijnheer Die, die zij mogelijk
naauwelijks kennen. Maar aangenomen dat het alles is zoo
als zij wenselien, wat dan? Hebben zij meer verdienste
door deze toevalligheid? Zekerlijk niet. Integendeel, door
hun hechten aan deze voordeden, bewijzen zij hun gebrek
aan innerlijke verdienste; een rijk man leent nooit. Negm
dezen regel als bewezen en onmisbaar aan, dat gij nooit ge-
maakt moet schijnen in dat karakter waarin gij wenscht uit
te blinken.
Zedigheid is het eenige zekere aas om lof te vangen.
Het pralen met moed zal zelfs maken dat een dapper menscli
voor een grootspreker gehouden wordt; even als gemaakt-
heid in geest zal maken dat een verstandig, geestig mensch
als een saletjonker aangemerkt wordt. Door zedigheid versta
ik niet vreesachtigheid en onhandige bedeesdheid. Integen-
deel, wees innerlijk ferm en standvastig, ken uwe eigene
waarde, hoe die ook zijn moge, en handel dien overeen-
komstig ; maar zorg vooral dat niemand bemerke dat gij uwe
eigene waarde weet. Welke wezenlijke verdienste gij hebben
moogt, andere mcnschen zullen die ontdekken; dc menschen
verheerlijken altijd hunne eigene ontdekkingen , terwijl zij die
van anderen vérkleinen.
deugd.
Deugd is een onderwerp dat de aandacht van n en van
ieder mensch verdient. Zij bestaat in goed te doen cn in
waarheid te spreken; de uitkomsten zijn daarom voordeelig
voor alle mensehen en voor ons zeiven het meest. Deugd