Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
# 112
Ken de wezenlijke waarde van den tijd; vat, gebruik en
geniet ieder oogenblik. Geene luiheid, vadzigheid, geen uit-
stellen ; verschuif nooit tot morgen wat gij heden doen kunt.
Dit was de gedragsregel van den beroemden en ongelukkigen
pensionaris de AVitt ; die door zich strikt hieraan te houden,
tijd genoeg vond niet alleen om de staatszaken van het ge-
mecnebest te besturen, maar om zijne avonden in gezelschap-
pen cn aan soupers te kunnen doorbrengen, als of hij niets
anders te doen of te denken had.
ijdelheid.
Wees voornamelijk op uwe hoede tegen ijdelheid, de ge-
wone klip voor jonge lieden zonder ondervinding, maar
voornamelijk tegen die ijdelheid die van een man een fat
maakt; een karakter dat als het eens aangenomen is meer
onverbreekbaar is dan dat vau priester. Men kan zich niet
verbeelden op hoeveel verschillende wijzen, ijdelheid hare
eigene plannen vernietigd. De eene man beslist zonder te-
genspraak over Jeder onderwerp, verraadt zijne onwetendheid
in vele zaken, en toont eene stuitende verwaandheid omtrent
de andere zaken; een ander wil zeer gezien bij dc vrouwen
schijnen: hij zinspeelt op dc awimoediging die hij van de
hoogsten in rang en van de schoonsten ontvangen heeft, en
geeft tc kennen dat hij in bijzondere betrekking tot eene staat;
indien het waar is , is het onedelmoedig; is het niet waar,
dan is het schandelijk; maar in beide gevallen vernietigt hij
den goeden naam dien hij wenscht tc hebben. Eonigen vleijen
liunne ijdelheid door kleine bijkomende omstandigheden, die
op henzelven volstrekt geene betrekking hebben; zoo als van
af te stammen van, verbonden te zijn aan, of bekend te zijn