Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
111
ia eren ongezond ais geestverdoovend. Indien uwe zalmen u
bij toeval bezig mogten houden tot vier of vijf uur in den
ochtend, sta zorgvuldig op uw gewone uur op, opdat gij de
kostbare morgenuren niet moogt verliezen; laat de behoefte
aan slaap u eer noodzaken den volgenden avond vroeger naar
bed te gaan.

wacht u voob, nietigheden.
Boven alles, wees op uwe hoede tegen nietigheden. De
nietige geest is altijd bezig, maar met kleinigheden ; zij be-
schouwt kleinigheden als groote zaken, en verslingert aan
nietigheden dien tijd en die oplettendheid die slechts groote
zaken verdienen. Oudheden, vlinders , schelpen, insekten
enz. zijn het onderwerp van zijne ernstigste nasporingen. Hij
beschouwt het uiterlijke, niet het karakter van het gezel-
schap dat hij bezoekt. Hij let meer op het decorative van
een tooneelstuk, dan op den zin van hetzelve; en meer op
de ceremoniën van een hof dan op hunne politieke beteekenis.
Zulk een gebruik van tijd staat gelijk met een geheel verlies
van tijd.
Om dit onderwerp te besluiten; slofheid, nalatigheid en
verwijfdheid, zijn verderfelijk en ongepast voor een jong menseh;
laat dit uwe hulpbronnen zijn over een veertig jaren op zijn
vroegst. Bepaal u, altijd en hoe onaangenaam het u in
sommige gevallen schijnen moge, om gedurende eenigen tijd,
zulk gezelschap van de plaats, waar gij u bevindt, te
bezoeken dat het uitgezochtst en fatsoenlijkst heeten mag
met betrekking tot den rang of geleerdheid , of Ie bel esprit
et Ie gout. Dit geeft u aanbevelingsbrieven voor de beste
gezelschappen, werwaarts gij u naderhand begeven moogt.