Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
ILO
verloopen gedeelte van den dag bezig is geweest, dan aan
een man die den dag in ledigheid heeft doorgebragt; ik be-
weer zelfs dat een mooi meisje meer aantrekkelijks zal heb-
ben voor een man van studie of zaken dan voor eenen le-
diglooper. Zijn geheele gedrag is slenterend, en hij is zoo
onbeduidend in zijne vermaken, als ongeschikt voor iedere
andere zaak.
Ik hoop, dat gij u vermaakt, en gevolgelijk er genoegen
in hebt; want ik ken er velen die ze^en van vermaken tc
houden, maar die er volstrekt geen' smaak in vinden. Zij
volgen de vermaken van anderen zonder onderscheid te ma-
ken, en zonder keus van hunne zijde. Ik heb dikwijls ge-
zien, dat zij zich aan losbandigheden overgaven, om dat zij
dachten dat dit goed stond; hoewel het hen zoo onhandig
afging, als of zij kleederen van een' ander aan hadden.
Vermaak u niet dan op uwe eigene wijze, dan zult gij er
ia uitblinken.
Vele menschen denken, dat zij zich vermaken als zij niet
studeren of zaken af tc doen hebben. Dit is geheel mis;
dan doen zij niets en konden even goed slapen. Zij nemen
Inije gewoonten aan, en bezoeken slechts die plaatsen, waar
zij van eiken band vrij zijn en niet opgemerkt worden. Waak
tegen deze ijdele tijdverspilling en laat iedere plaats, waar
heen gij gaat het tooneel zijn van uwe snelle en levendige
vermaken, of de school tot uwe verbeteringen; laat ieder
gezelschap, waarin gij u begeeft strekken om uwe zinnen te
strelen, of om uwe kennis te vermeerderen, of om uwe ma-
nieren te beschaven.
Indien gij bij toeval, twee of drie uren noodig hebt voor
e«n nuttig doel, leen die vau uwen slaaptijd. Zes of zeven
uren slapens is genoeg voor een gestel als het uwe of dat
van ieder ander; meer tijd is maar luiheid en dommelen; en