Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
iOs)
brougt tot spoed dau orde. Neem eene wijze vau doen aan
vooi' iedere zaak, en volg die onveranderlijk, zoo ver als
onverwaelite omstandigheden het mogen toelaten. Bepaal
een uur en een dag in de week voor uwe rekeningen, en
houd ze goed in orde; hierdoor zult gij er nooit veel tijd
toe noodig hebben, en kunt gij nooit veel bedrogen worden.
Welke brieven en papieren gij ooit bewaart breng ze op eene
bepaalde plaats, zoo dat gij ze dadelijk kunt vinden indien
gij ze noodig hebt. Bepaal ook eenen volgregel voor het
lezen, waarvoor gij een zeker gedeelte van den morgen af-
zondert ; laat het zijn degelijk cn vervolgend, niet op die
voorbijgaande en ordclooze wijze, zoo als vele menschen
verschillende schrijvers over verschillende onderwerpen door
een lezen. Schrijf zorgvuldig en kort punten op die gij
leest, alleen om uw geheugen te hulp te komen, niet
voor verwaande opmerkingen. Lees nooit geschiedenis zon-
der landkaarten en rekenkundige tabellen bij u te hebben
en zonder dat gij die gestadig raadpleegt; zonder dit is ge-
schiedenis een verwarde hoop daadzaken.
Gij zult misschien zeggen, zoo als vele jonge lieden zeggen,
dat al die orde en bepalingen lastig zijn, alleen geschikt
voor domme mensehen dat zij, den edelen geest en het vuur
der jeugd aan een onaangenamcn band leggen. Dit ontken
ik; cn verzeker daarentegen, dat zij u èn meer tijd èn
meer smaak voor uwe vermaken zullen verschaffen; en zoo
weinig lastig voor u zijn, dat nadat gij ze eene maand zult
volgehouden hebben, het lastig voor u zoude zijn om ze na
te laten. Bezigheid scherpt den eetlust en geeft smaak aan
vermaken; zoo als beweging aan spijzen geeft; zaken kunnen
nooit gedaan worden zonder orde; zij verheffen den gces,t
tot vermaken; eene tooneelvoorstelling, een bal, eene ver-
gadering, zullen meer genoegen geven aan iemand, die het