Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
Brüyère, de verschillende werelden mn Foktenelle, Sir
JosiaieChild over den handel, de werben van Bolingekoke;
voor den stijl, zijne opmerkingen over de Tlngelsclie geschie-
denis onder den naam van Sir John Oldcasxle; Püffendokf's
Jus Gentiumy en Grotitjs de Jure belli ac pacis; de twee
laatste zijn goed vertaald door Barbeyrac. Hebt gij toe-
vallig een half uur of minder, lees werken van verbeelding,
van verstand eu die geestig zijn; maar verspil nooit uwe
minuten aan nietige oude of nieuwe schrijvers.
Vermaken zijn geen ledigheid of verloren tijd, mits het
vermaken zijn van een redelijk wezen, integendeel, een zeker
gedeelte tijds aan deze vermaken besteed is zeer nuttig
besteed.
afdoen van zaken.
Welke zaken gij ook'te doen hebt, doe ze zoo spoedig
als u mogelijk is; nooit ten halve, maar geheel zonder tusschen-
poozen-, als gij kunt. Met zaken moet men niet beuzelen;
eu gij moet niet zeggen zoo als Eelis tegen Paulus zeide,
//Als ik een gepaster oogenblik heb zal ik met u spreken."
Het gepastste oogenblik voor zaken is het eerste; maar studie
en zaken, geven in zekeren mate zei ven het gepaste oogen-
blik aan een verstandig mensch te kennen; dc tijd wordt
het meest verbeuzeld en verspild door de slechte keuze en
verkeerde wijze van vermaken en genoegens.
/VWVWV^A/WN
orde.
Spoed is de ziel vau zaken; er is niets dat meer toe-