Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
lor
liad. De eerste was, dat liij een geheim aan z'jne vrouw
had geopenbaard; de tweede, dat hij eens over zee was ge-
gaan terwijl hij over land had kunnen gaan; de derde, dat
hij eenen dag doorgebragt had zonder iets ie doen.

LEZEN.
ff Pas op de stuivers, want de ponden sterling zullen op
zichzelven passen," was eene zeer juiste en verstandige op-
merking van den ouden Mr. Low^ndes, den beroemden ge-
heimschrijver der thesaurie onder Willem III, Anna cn
Geokge I. Ik beveel u daarom aan op de minuten tc pas-
sen; daar dc uren wel op zichzelven passen zullen. Doe
altijd iets den geheclcn dag door; verzuim gecue halve uren
en kwartieren die op het ciude van het jaar, een groot
getal zullen uitmaken. Ly voorbeeld: er zijn vele korte
tussehenpozen op eenen dag tusschen- studiën en vermaken;
in plaats van ledig te zitten gapen in die tussehenpozen,
neem het eene of andere degelijke boek op en vervolg er de
Iczhig van tot dat gij het doorgelezen hebt; bezwaar uwen
geest nooit met meer dan een ding te gelijk; en als gij dit boek
leest, doorloop het niet oppervlakkig, maar lees iederen zin
ten minste tweemaal; ga niet tot eenen tweeden zin over,
voor dat gg den eersten door en door begrijpt, en eindig niet
met het boek voor dat gij het onderwerp meester zijt; want
doet gij dit niet, zoo kunt gij het doorlezen, en den inhoud
binnen ecnc week vergeten zijn. Die boeken, die ik u bij-
zonder aanbeveel, zijn onder anderen, de raadgevingen vaii
de marldezin Lambeut aan haren zoon en hare dochter ^ de
leerstellingen van den kardinaal Uetz, de zedekundige over*
denkingen van la IIocl[e?ouca[JLT, de karakters van la