Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
Dc vermaken van een man van gezond verstand vleijen
de zinnen of verheffen den geest.
Er zijn vrije en niet vrije vermaken, even als vrije en
niet vrije kunsten. Zotte dronkenschap, onverstandige gul-
zigheid, het besturen van rijtuigen, landelijke vermaken, zoo
als vossenjagten, wedrennen enz. zijn te laag voor het eer-
zame en nijvere beroep van eenen kleedermaker of schoen-
maker.
Hoe meer wij ons op zaken toeleggen, des tc meer genot
hebben wij van onze vermaken; de oefeniugen van den geest
des morgens, door studeren, scherpt den honger voor ver-
maken van den avond, zoo als de oefening van het ligehaam
den honger tot eten scherpt. Goed begrepen bezigheid en
vermaak, helpen elkander, in plaats van vijanden tc zijn,
zoo als zotte, laifc menschen denken. Wij kunnen geen
wezenlijk genoegen vinden in vermaken, tenzij wij ze sma-
ken na voorafgegane bezigheden; er zijn weinig menschen
die goed zaken doen, als zij niets anders doen. Maar als
ik van vermaken spreek, meen ik altijd dc verfijnde verma-
ken van een redelijk wezen, niet de beestachtige van een
zwijn.
voorooudeelen.
Neem nooit de stellingen aan van welk boek gij ook lezen
moogt, of van welk gezelschap ook, waarin gij verkeert,
zonder te onderzoeken of zij werkelijk waar zijn of niet; gij
zult anders door vooroordeelen beheerscht worden in plaats
van door rede, en zult stil de dwaling liefliebben, in plaats
van naar waarheid te zoeken. Gebrnik cn vestig uwe eigene
rede; denk na, onderzoek, en ontleed ieder ding, ten einde