Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
te zien die zich de iiaren uittrekt en vloekt, omdat hij met
spelen meer verloren heeft dan hij in staat is te betalen; of
om een' losbol, met eenen halven neus te zien verminkt
door lage en schandelijke losbandigheid.
Diegenen, die zoo handelen en er zich op beroemen, be-
hooren niet tot goed gezelschap; en worden met tegenzin er
in toegelaten, zoo zij er toegang toe hebbën. Een wezenlijk
fatsoenlijk man neemt welvoegelijkheid in acht; ten minste
hij toont zijne ondeugden niet en verheft er zieh niet op;
cn, indien hij zoo ongelukkig is van er mede behebt te
zijn, voldoet hij er aan op eene uitgezochte, fijne en bedekte
wijze.
Wij moeten even oplettend zijn wat onze vermaken als wat
onze studiën betreft. Wat de laatsten betreft moeten wij
oplettend zijn en nadenken over hetgeen wij lezen; wat
liet eerste betreft, waakzaam en oplettend op alles, wat wij
zien en hooren; laat ons oppassen, dat wij nooit zeggen
moeten, zoo als sommige gekken, van hetgeen in onze tegen-
woordigheid, gezegd en gedaan wordt: //dat zij er niet op
gelet hebben, omdat zij aan iets anders dachten." Waarom
dachten zij aan iets anders ? Als zij aan iets anders dachten
waarom kwamen zij dan daar? Waar wij zijn mogen, moe-
ten wij (zoo als het plat uitgedrukt wordt) onze ooren en
oogen medebrengen. Wij moeten luisteren naar alles wat
gezegd wordt, en zien al wat gedaan wordt. Laat ons op-
letten zonder dat men denken kan, dat wij stille opmerkers
zijn; want anders zullen andere menschen zich voor ons op
hunne hoede honden.
Alle spelen, wedrennen en dei^elijke vermaken, waar noch
het verstand noch de zinnen mede gemoeid zijn, zijn nietig,
en de hulpbronnen van geringe verstanden die of niet den-
ken of niet houden van denken.