Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
genoemd worden. Zij vergissen zicii zoo gelieel, dat zij zich
verbeeideu*dat losbandigheid vermaak is. Dronkenschap, die
even verderfelijk is voor het ligchaam als voor den geest, is
zeker een uitstekend vermaak! . Het spel, dat ons in dui-
zend moeijelijkheden brengt, dat ons zonder een stuiver laat,
eu ons de houding eu de manieren van een' razenden gek
geeft, is een ander uitmuntend vermaak!
Vermaak is de rots, waar de meeste jonge lieden op schip-
breuk lijden; zij gaan in zee met volle zeilen om het te zoe-
ken , maar zonder kompas om hunnen koers te bepalen, of
genoeg verstand om het schip te sturen; daarom zijn smart
en schande in plaats van vermaak de terugvracht van hunne
reis.
Een man die voor zijn vermaak leeft, is, naar hunne wijze
van spreken de benaming van eenen beestachtigen dronkaard,
een* wellustigen losbol en een' goddeloozen vloeker. AVij
moeten het tegenwoordige genoegen van onze vermaken we-
gen, tegen de onvermijdelijke gevolgen die zij hebben en dan
ons gezond verstand laten kiezen.
AYij mogen wel genoegen nemen in tafelvreugd en in wijn,
maar wij moeten ophouden wanneer de smarten, die uit over-
maat van beider gebruik voortvloeijen, zouden beginnen. Laat
andere mensehen doen zoo als zij verkiezen, zonder hen op
eenen mcesterachtigen toon hierover te berapen; maar wij
moeten vastelijk besloten zijn, niet onze eigene vermogens
en ons gestel te vernietigen, uit toegevendheid voor andereu
die geen zorg voor hunne eigene hebben. AVij mogen spelen
tot ons vermaak, maar niet om ons smart te veroorzaken;
wij mogen spelen voor kleinigheden in gemengd gezelschap,
en volgens de gewoonte van hetzelve. Goed gezelschap is er
niet op gesteld om een dronken mensch in zijn midden te zien
waggelen; ook vindt men het niet aangenaam om een ander