Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
wel minder meesieraelitig cn uit de hoogte, niet minder
ongerijmd zijn. Het zijn de mededeelende en pralende wijs-
neuzen, die hun gesprek versieren, zelfs wanneer zij met
vrouwen spreken, door gelukkig gekozen aanhalingen van
Grieksch en Latijn, en die zoo gemeenzaam met de grieksohe
cn latijnsche schrijvers zijn, dat zij hen bij zekere namen of
bijnamen noemen, waardoor zij hunne goede bekendheid met
hen toonen; zoo als de oude Homerus ; die slimme schelm
van een Horatitjs ; Maro ki plaats van Virgiliusj Naso
in plaats van Ovidius. Dit wordt somtijds gevolgd door
zotten, die in het geheel geene geleerdheid bezitten, maar
die door hooren zeggen, eenige namen en volzinnen van oude
schrijvers zijn magtig geworden, die zij te onpas en ongerijmd
in alle gezelschappen oververtellen, hopende voor geleerden
gehouden te worden. Indien gij daarom, de beschuldiging
aan den eenen kant van verwaandlieid of aan den anderen
kant van onwetendheid wilt vermijden, onthoud u dan van
geleerde pralerij. Spreek de taal van het gezelschap, waarin
gij u bevindt; spreek die zuiver en doorspek die niet met
andere talen. Schijn nooit verstandiger of geleerder dan de
menschen met wie gij zijt. Draag uwe geleerdheid als uw
liorologie, in een bijzonder zakje; haal het niet uit, noch
laat het slaan, alleen om te toonen dat gij er een hebt. In-
dien men u vraagt hoe laat het is, zeg het dan; maar roep
het niet ieder uur en zonder dat men het u vraagt, als eeu
nachtwacht.
vermaken.
Vele jonge lieden geven zich over aan vermaken, waarin
zij niet den minsten smaak hebben, alleen omdat zij vermaken