Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
gemaakt is sedert de laatste Zeventien Honderd jaren. Ik zoude
niet gaarne hebben dat gij ontkendet dc ouden te kennen; maar
ik zoude nog minder gaarne Itcljbcn dat gij u bcroemdet alleen
hen te kennen. Spreek over de hedendaagschen zonder ver-
achting, en over de ouden zonder afgoderij; beoordeel hen naar
hunne verdiensten, maar niet naar hunnen ouderdom; en als
het gebeurt, dat gij eenen klassieken Elzevier in uwen zak
hebt, toon hem niet en spreek er niet over.
ondeksxetjn uwe redeneringen niet door u op het
gezag der ouden te beroepen.
Sommige groote scholieren trekken al hunne magtspreuken,
zeer bespottelijk, voor het openbare en bijzondere leven, uit
hetgeen zij noemen dergelijke gevallen bij de oude schrijvers,
zonder in aanmerking te nemen dat er, in de eerste plaats,
nooit sedert de schepping der wereld, twee gevallen geweest
zijn die volmaakt gelijk waren; en ten tweede, dat er nooit
een geval uitgemaakt, of zelfs gekend is geweest, door een'
eenigen geschiedschrijver, met al zijne omstandigheden, die
toch gekend moesten zijn om er over te kunnen oordeelen.
Redeneer over het geval zelf cn de versclüllende omstandig-
heden , die er op betrekking hebben cn haudel, dien overeen-
komstig; maar niet op gezag van dichters en geschiedschrijvers
der ouden. Neem in aanmerking als gij wilt, gevallen die
gelijk schijnen; maar neem hen als hulp, niet als leiddraad.
onthoud u van geleerden praal.
Er is eene andere soort van geleerde menschen, die, hoe-