Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
tc besturen. Op dezelfde wijze, brengt groote geleerdheid,
als zij niet vergezeld gaat van gezond verstand, ons dik-
wijls tot dwaling, trots , en verwaandheid.
GEEF NOOIT BESLISSENDE UIISPK.1KEN.
Sommige geleerden, trots op hunne kunde, spreken slechts
om te beslissen en geven vonnis zonder hooger beroep; het
gevolg hiervan is, dat de menschen, uitgetart door die be-
leediging en beleedigd door die onderdrukking er tegen op-
komen; en om de heerschappij af te werpen, zelfs de wettige
magt in twijfel trekken. Hoe meer gij weet, des te zediger
moet gij zijn; die zedigheid is de zekerste weg om uwer
ijdelheid voldoening te verschaffen. Zelfs daar, waar gij ze-
ker van uwe zaak zijt, moet gij liever schijnen te twijfelen;
betoog, maar beslis niet, en als gij anderen wilt overtuigen,
toon u dan zeiven voor overtuiging vatbaar.
VEINS NIET DE OUDEN BOVEN DE HEDENDAAGSCHEN TE
VEBKIEZEN.
Anderen weder, om hunne geleerdheid te toonen, of dik-
wijls uit de gevolgen van eeue sehool-opvoeding, waar zij van
niets anders hooren, spreken altijd over de ouden als of zij
meer dan mensehen waren en over de hedendaagschen als
of zij minder dan menschen waren. Zij hebben altijd een
paar klassieke schrijvers in hunnen zak; zij verheffen het
goede oude verstand hemelhoog; zij hebben niets van den
hedendaagschen voddenboel gelezen; en zullen u overtuigend
bewijzen, dat er in geene kunst of wetenschap vooruitgang