Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
andere mcnschen het rcgt hebben gehad zoo afgetrokken te zijn,
door de buitengewone inspannhig, die hunne nasporingen
vereischten, maar anderen kunnen op dergelijke vrijheden geene
aanspraak maken, eu deze worden ook niet in hun geduld.
Geen mensch is geschikt voor eenige bezigheid of voor
eenig gesprek, die zijne aandacht niet bepaald vestigen kan
op het onderwerp dat beliandeld wordt. Als ik iemand ont-
moet, die met zijne gedachten elders is, ben ik liever zelf
niet tegenwoordig; en 't is mij die onoplettendheid noch
onhandigheid dulden kan, haast onmogelijk met dien ver-
strooide in 't zelfde vertrek te blijven.
Jk ben liever met een dood dan met een afgetrokken
mensch in gezelschap; want hoewel een dood mensch mij
geen genoegen verschaft, toont hij mij ten minste geene min-
achting, terwijl een afgetrokken mensch mij, hoewel stil-
zwijgend, bewijst, dat hij mij zijne aandacht niet waardig
oordeelt. Buitendien kan een afgetrokken mensch nooit op-
merkingen maken, over de karakters^ gewoonten en manie-
ren van de personen xlie hem omringen. Hij moge zijn
geheele leven in de beste gezelschappen verkeerd hebben
(indien hij daar nog wordt toegelaten) hij zal nooit wijzer
worden: men kan even goed met een doof als met een afge-
trokken mensch omgaan en men begaat een dwaasheid als
men zich tot iemand wendt van wien men bemerkt, dat hij
niet naar ons luistert, dat lüj ons niet verstaat en 't herin-
ueringsvermogen schijnt te missen.

OPLETTENDHEID.
Een mensch, die zijne oplettendheid niet kan of wil be-
bepalen op het onderwerj) dat behandeld wordt, en in eeue