Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
eischen, for'dern.
eischer, (in rechten:) der
Kla'ger, 2.
eiwit, das Ei'weiss.
ekster, die El'ster, 5.
eksteroog,
das Hüh"nerau'ge, 4.
elastiek, ela'stisch.
elders, an'derswo.
electriciteit,
die Elektricitat'.
elf, elf.
elkander, einan'der.
ellende, das E'lend.
ellendig, e'lend.
elzenhout, das Er"lenholz'.
emmer, der Ei'mer, 2.
eng, en'ge.
engel, der En'gel, 2.
engelachtig, en'glisch;
en'gelrein'; en'gel-
schön'.
enkel, nur; bloss.
de enkel, der Knö'chel,
2; der Puss"knö'cbel,
2.
erbarmelijk, erbarm'lich.
erbarming, die Erbar'-
mung, das Erbar'men.
erfelijk, erb'lich.
erfenis, die Erb'schaft, 5.
(der Er'be, 5.
erfgenaam^ Er'bin, 5.
erflater, der Erb"lasser, 2.
erg, arg; schlimm.
ergens, ir"gendwo'.
ergernis, das Ar"gernis', 1.
erkentelijk, erkennt'lich.
ernst, der Ernst.
ernstig, ernst'haft, ernst'-
lich.
erven, er'hen.
erwt, die Erb'se, 5.
eskader, das Geschwa'der,
2.
eten, es'sen.
etenstijd, die Es"senszeit',
Ess'zeit.
evangelie, das Evange'-
lium (mrv.: die Evan-
ge'lien).
evangelisch, evange'lisch.
evangelist, der Evange-
list', 5.
examen, das Exa'men,
(mrv.: die Exa'mina).
examineeren,
examinie'ren.
excellentie, die Exeellenz',
5.
excuseeren,
entschul'digen.
excuus, die Entschul'di-
gung, 5.
ezel, der E'sel, 2.
ezelin, die E'selin, 5.
ezelinne-melk, die E"sels-
milch'.
' ezelskop, der E"selskopf',
I 1*.