Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
echt, echt, rich'tig.
in den echt treden, hei"-
ra'ten.
echtgenoot, (de man:) der
E'hemann, 3*; (de
vrouw:) die E'hefrau,
5; de echtgenooten, die
die E'heleu'te.
echtscheiding, die E'he-
schei'dung, 5.
eclips, die Son"nenfin'-
sternis, 1; die Mond"-
fin'sternis, 1.
eclipseeren, verfin'stern;
{fig.) verschwin'den.
edel, e'del.
edelmoedig, e"delmü'tig.
edelsteen, der E"delstein',
1.
educatie, die Erzie'hung.
eed, der Eid, 1; een eed
doen, ei 'nen Eid schwö'-
ren.
mijne eega, meine Frau.
eelt, die Schwie'le.
eeltachtig, schwie'lig.
één, eins.
eend, die En'le, 5.
eendracht, die Ein'tracht.
eendrachtig, ein"tr;ich'tig.
eenparig, ein"stim'mig.
eens, einmal'.
het eens worden, ei'nig
werden.
eensdeels, ei'nerseits.
eentonig, ein"tö'nig,
eenvoudig, ein'fach.
eenzaam, ein'sam.
de eer, die Eh're, 5.
eerbied, die Ehr'furcht.
eerbiedig, ehr"erbie'tig.
eerbiedigen, eh'ren. res-
pektie'ren.
eerepoort, die Eh"renpfor'-
te, 5. der Eh"renbo-
gen, 2*.
eerewacht, die Ehrenwa'-
che, 5.
eergevoel, da.s'Eihr"geiiihV.
eergisteren, vor"ge'stern.
eerloos, ehr'los.
eerlijk, bie"der, ehr'lich,
red'lich.
eerst, erst.
het eerst, zuerst'.
den eersten, am er'sten.
eersteling, der Erst'ling, 1.
eerzucht, die Ehr'sucht.
eetbaar, ess'bar, geniess'-
bar.
eetbare waren, es8"ba're
Din'ge.
eetlepel, der E8s"löf'fel, 2.
eetlust, die Ess'lust, der
Appetit'.
eetwaren, die Ess"wa'ren,
5.
eetzaal, der Spei"sesaar
{mrv,: -säle).
eeuw, das Jahrhun'dert, 1.