Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
doorschudden, mi'schen
(die Karten).
doorschijnend, dureh"-
sich'tig.
doorslikken, ein"schluk'-
ken.
doorvoed, wohl genährt'.
doos, die Schach'tel, 5.
een doove, ein Tauber.
de dooven, die Tau'ben.
dop, die Hül'se, 5; die
Scha'le, 5.
dor, dürr.
dorp, das Dorf, 3*.
dorpel, die Schwel'le, 5.
dorpeling,
der Dorf'bewoh'ner, 2.
dorpsschool,
die Dorf'schu'le, 5.
dorst, der Durst.
dorstig, dur'stig.
dozijn, das Dut'zend, 1.
de draad, der Paden, 2*.
het draad, der Draht, 1*.
draadtrekker, der Draht"-
zie'her, 2.
draaglijk, erträg'lich;
(fig.) ziem'lich,
draaibrug, die Dreh"-
brüc'ke, 5.
draaien, dre'hen.
draaimolen, das Karrus-
sel', 4.
draai-orgel,
die Dreh"or'gel, 5.
draaischijf,
die Dreh"sehei'be, 5.
draak, der Dra'che 5;
den draak steken, scher'-
zen.. met iemand, Ei'nen
zum Nar"ren ha'ben.
drab, der Bo"densatz'.
drabbig, trü'be.
dracht, die Tracht, 5.
dragen, tra'gen; (van won-
den:} ei'tern,
dragonder, der Drago'ner,
2,
drank, das Getränk', 1;
sterkedrank, gei'stige
Geträn'ke.
het drankje, das Tränk'-
chen, een drankje voor-
schrijven, ein 'Tränk'-
lein verschrei'ben,
draven, tra'ben.
dreigement, die Dro'hung,
5.
dreigen, dro'hen.
drempel, die Schwel'le, 5.
drenkeling, der (die)
Ertrun'kene, 5.
drie, drei.
drieéenigheid, die Dreiei"-
nigkeit'.
driehoek, das Drei'eck, 1.
Drie-Koning en, das Drei-
kö"nigsfest'.
drift, die Lei"denschaft',
5; der Zorn.
5