Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERZAMELING
van de
WOORDEN, DIE IN HET DAGELIJKSCH
LEVEN HET MEEST TE PAS KOMEN.
(In alphabetische volgorde.) 1)
aal, der Aal, 1. aanbellen, an"scherien.
aalbes, die Johan"nis- aotnfeevé/mg', dieErapfeh'-
bee're, 5. lung, 5.
aalmoes, der Al"mo'sen, 2. aanbidden, an"be'ten.
aamborstig, eng"brü'stig. aanbieden, an"bie'ten.
1) In deze Alphabetische Woordenlijst is bij de Holland-
sche zelfstandige naamwoorden het lidwoord meestal \yegge-
laten, ten einde plaats te winnen. In het Duitsch is het
lidwoord er bijgevoegd, om aan te duiden tot welk geslacht
het substantief behoort.
Achter de meeste substantieven staat een cijfer, om aan
te toonen tot welke der verbuigingen het woord behoort,
(zie bi. 10). Een sterretje daarachter beteekent, dat het sub-
stantief den ïiUmlaut'* aanneemt.
Hij de meerlettergrepige woorden wordt in deze Woor-
denlijst gemakshalve aangeduid door ' welke lettergreep den
klemtoon hebben moet. Eene lettergreep gemerkt met "
moet hoofdzakelijk den klemtoon hebben, terwijl dan op
de met ' gemerkte lettergreep, ofschoon iets minder, ook
weder klemtoon valt.
Daar deze teekens slechts op den klemtoon betrekking
hebben, niet op splitsing in lettergrepen, is in dit boekje
de verbinding »ck" overal gebleven en, waar het noodig
was nc'k" gezet. Aan het eind van een lettergreep behoort
nck" gesplitst te worden in »k'k" ; b. v.: ,,Hacke" wordt
in lettergrepen afgedeeld: „Ilak-ke". Met schrijven dient
men hierop te letten.
J