Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
Het boek ligt op de tafel,
das Buch liegt auf dem Tische.
Leg het boek op de tafel,
lege das Buch auf den Tisch.
Voegwoorden.
De voornaamste voegwoorden zijn: und (en) ; auch
(ook) ; ausserdem (buitendien) ; zudem (daarbij) ;
überdies (bovendien) ; nicht nur .... sondern auch
(niet slechts .... maar ook), sowohl als (zoowel
als); weder . . . noch (noch . . . noch); desgleichen
(insgelijks); dann (dan, vervolgens) ;/ern«r, (voorts,
verder); als (toen) ; darauf (daarop) ; darnach (daar-
na) ; zuletzt (eindelijk); bald .... bald (nu eens
.... dan weder); nämlich (namelijk); wie (als);
entweder . . . oder (oi ... oi) ] ob .. . oder (of...
of); weil (omdat); da (toen, daar); während, (ter-
wijl) ; enz.
Tasschenwerpsels.
Over de tusschenwerpsels is het onnoodig veel
te zeggen. De voornaamste zijn:
ach! (achl); ahl hal (ha! o I); hm, hm! (hem,
hum 1); ei! (ei!); heisa 1 (heisa 1); juchhe! (hoezee!);
au! (au, ai!); o! oh! (o!); po^ziausend(drommels I
sakkerloot!); leider! (helaas!); pfui! (foei!); hu!
uh! (hu!); hurrah I (hoera!): holla! (hola!) ; enz.