Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Van denzelfden bewerker zijn tevens verschenen:
SERVAAS DE BRUIN'S,
Help II zelf op reis met Kiigelscli.....ƒ l.—
Help II zeil' op reis met Fraiiseli......ƒ 1.—
Help II zelf op reis met Itiilisiiiiiseli . . . . / 1.—
Help II zelf op reis met Spiiuiisch.....ƒ 1.—
Help II zelf op reis met Oeenscli of Moorsch. . ƒ I.—
Bovenstaande handboekjes ia zakformaat, j^ebonden in
rood linnen als Baedeker's Reisboeken^ zijn ieder afzonder-
lijk te bekomen en bevatten, behalve <le j^esprekken, die in
het dagelijksch leven en op reis voorkomen, tiitdruliliingen in
brieven^ spijskaart en tarief der muntspeciën.
^^ Let vooral op en vraag naar "WS
(Ie uitgaaf van L. J. VEERMAN te Heusden,
voorheen Gebk. VAN DER POST te Utrecht.
Gij zult u den Galdon, dien gij voor zulk een boekje
hebt besteedj nimmer beklag-en.
Veniei : DE VLUGGE ZWEED
Handleiding om zonder onderw. in korten tijd Zweedsch
te heren lezen, schrijven en spreken /'(IJS.
P. VAN DER MEULEN,
INLEIDING IN HET MALEISOH,
zooals dat in Indië dagelijks wordt gesproken.
Voorafgegaan door een vluchtigen blik in de
Indische Maatschappij
een handboekje tot zelfonderricht voor wie
zich in indië willen gaan vestigen.
Denie, geheel omgewerkte eu vermeerderde druk
Prijs gebonden /'I.25.