Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
weder andere die den 4en naamval regeeren; ook
zijn er verscheidene, die nu eens den eenen naam-
val, dan weder den anderen regeeren.
Van de voorzetsels, die enkel den Orenetief ('2en
naamval) regeeren, zijn de meest gebruikelijke :
anstatt, statt, diesseit, jenseit, halben, halber, au-
sserhalb, innerhalb, oberhalb, unterhalb, hinsichtlich,
rücksichtlich, kraft, laut, mittelst, vermittelst, unge-
achtet, unfern, unweit, vermöge, während, wegen, um ..
willen, behufs, inmitten, infolge, nordwärts, südwärts,
unbeschadet, angesichts.
De voorzetsels, die enkel den Datief (3en naam-
val) regeeren, zijn :
aus, ausser, bei, binnen, entgegen, gegenüber, gemäss,
mit, nach, nächst, nebst, sammt, seit, von, zu, zunächst,
zuwider.
De voorzetsels, die enkel den Accusatief (4en
naamval) regeeren, zijn:
durch, für, gegen, ohne, um, wider.
De voorzetsels, die nu eens den Datief, dan weder
den Genetief regeeren, zijn :
längs, trotz, zufolge, oh.
De voorzetsels, die nu eens den Datief, dan weder
den Accusatief regeeren, zijn :
an, axif, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen.
En op deze negen vooral, dient men goed te
letten. Wel is dat natuurlijk ook bij de overige
het geval; doch de gevallen, waarin een dezer
negen eene rol speelt, zijn zoo menigvuldig, dat
daarop zelfs in dit Handboekje de aandacht moet
worden gevestigd. Duidt het spreekwoord eene
rust aan, dan regeeren deze negen voorzetsels den
Datief; drukt het werkwoord eene beweging
of richting uit, dan regeeren zij den Accusatief,
b. V.: