Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
de 32e, der zwei und dreissigste.
de 40e, der vierzigste.
de 50e, der fünfzigste.
de 60e, der sechzigste.
de 7Üe, der siebzigste.
de 8(Je, der achtzigste.
de 87e, der sieben und achtzigste.
de 90e, der neunzigste.
de lOOe, der hundertste.
de 101 e, der bunderterste.
de 103e, der hundertdritte.
^f^200e, der zweihundertste.
de lOOOe, der tausendste.
Ande,Thalj\ anderthalb; dei'dehalf, zwei und ein
halb; vierdehalf, drie und ein halb.
Bij woorden.
Naar hunne vorming onderscheidt men de bij-
woorden in:
1) éénlettergrepige, (welke uit wortels ge-
vormd zijn) zooals: da (daar), nun (nu), ja (ja),
nein (neen);
2) afgeleide, zooals; hoffentlich' (vermoedelijk,
naar te hopen is), bereits' (reeds, al);
3) samengestelde, zooals: hienie'den (hier-
beneden); seither' (sedert).
Ook worden als bijwoorden beschouwd sommige
bijwoordelijke uitdrukkingen, zooals: in ter Taty
inderdaad; mit Gewalt, met geweld; zu Wasser,
te water; zic Fuss, te voet; heute Morgen, heden
morgen, van morgen; heul zu Tage, heden ten
dage; enz.
Naar hunne beteekenis worden de bijwoorden
verdeeld in bijwoorden van plaats, van tijd, van
hoedanigheid en wijze, van hoeveelheid en graad,
van omstandigheid.
De voornaamste volgen hier:
D. 3