Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'297
UITDRUKKINGEN IN BRIEVEN EN
OP BILJETTEN.
Zeer Geeerde Heer, Ge-
achte Mevrouw.
Geachte (Waarde) Vriend,
Geeerde Vriendin.
Ik heb de eer, u mede te
deelen.
Met zeer veel genoegen
neem ik mee vriendelijke
uitnoodiging aan.
Ik feliciteer u hartelijk
met deze blijde gebeur-
tenis.
Ontvang mijne beste wen-
schen.
Ik heb de eer, u een ge-
lukkig nieuwjaar te wen-
schen.
Ik feliciteer u met uwen
verjaardag.
Ik feliciteer u met uwe
verloving.
Het bericht van deze ge-
beurtenis heeft mij zeer
veel genoegen gedaan.
Met groot leedwezen heb
ik uw ongeluk vernomen.
Met de meeste hoogachting.
Als steeds uw oprechte.
Uw dienstw: Dienaar.
Hochgeehrter Herr!
Hochgeehrte Frau!
Geehrter [Teurer]
Freund! Geehrte (Teu-
re) Freundin!
Ich habe die Ehre, Ihnen
mitzuteilen.
Ihre freundliche Einla-
dung nehme ich mit
Vergnügen an.
Ich gratuliere Ihnen von
ganzem Herzen zu die-
sem freudigenEreignis.
Empfangen Sie meine
besten Glückwünsche.
Ich habe die Ehre, Ihnen
ein fröhliches Neujahr
zu wünschen.
Ich wünsche IhnenGlück
zu Ihrem Geburtstage.
Ich wünsche IhnenGlück
zu Ihrer Verlobung.
Die Nachricht von die-
sem Ereignis hat mich
auf's höchste erfreut.
Die Nachricht von Ihrem
Unglücke hat mich
auf's tiefste erschüt-
tert.
Hochachtungsvoll.
Freundschaftlich.
Ergebenst.