Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'267
Hier is er eene.
Hebt gij geen betere dan
deze f
Vandaag niet, maar mor-
gen zult gij kunnen kie-
zen.
Wat kost de kamer per
dag?
7,es mark met, en drie zon-
der den kost.
De bediening daaronder
begrepen ?
Ik wensch twee kamers op
de eerste verdieping te
hebben met uitzicht op
het plein {de straat) en
tevens logies voor mijne
bedienden.
Mag ik uw naam weteu?
Wil u uw naam in het
vreemdelingenboek schrij-
ven.
Kan ik eene goedkoope ka-
mer krijgen ? Het is mij
onverschillig, al is het
op de tweede of derde
verdieping.
Geef mij eene stille kamer.
Welk nommer heeft mijne
kamer ?
Breng mij licht.
Hier ist eins.
Haben Sie nicht ein bes-
seres, als dieses ?
Jetzt nicht, aber morgen
können Sie wählen.
Was kostet das Zimmer
täglich ?
Sechs Mark mit Bekösti-
gung und drei ohne Be-
köstigung.
Die Bedienung ist mit
einbegriffen ?
Ich wünsche zwei Zim-
mer in der ersten Eta-
ge mit der Aussicht auf
den Platz (die Strasse)
und ausserdem Platz
für meine Bedienten.
Darf ich um Ihren wer-
ten Namen bitten ?
Wollen Sie gefalligst Ih-
ren werten Namen ins
Fremdenbuch schrei-
ben?
Kann ich ein billiges Zim-
mer erhalten ? Es ist
mir einerlei, ob es im
zweiten oder dritten
Stocke liegt.
Geben Sir mir ein ruhiges
Zimmer.
Welche Nummer hat
mein Zimmer?
Bringen Sie mir Licht.