Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'264
Willen ^Dij naar heneden
gaan en te zamen ont-
bijten f {het middag-
maal gebruiken)?
Daar gaat de bel voor het
middagmaal.
Wollen wir hinunter ge-
hen und mit einander
frühstücken? (zu Mit-
tag speisen?
Jetzt läutet es zum Mit-
tagessen.
DE POST.
Is het postkantoor reeds
gesloten ?
Is hier een brief voor mijn-
heer N. ?
Is er een brief poste res-
tante voor mi jnheer N. ?
Wal kost deze brief naar
Keulen ?
Waar is hier het dichtstbij
eene brievenbus ?
De bussen worden van
avond niet meer gelicht.
Gij moet hem naar het
postkantoor brengen.
Ik ivensch dezen brief aan
te teekenen.
Ik kom om een aangetee-
kenden brief voor mijn-
heer N.
Kunt gij bewijzen, wie gij
zijt f ' '
Ja, ziehier!
Wees zoo goed voor de ont-
vangst te teekenen.
1st das Postamt schon
geschlossen ?
Ist hier ein Brief an
Herrn N.?
Ist ein Brief postlagernd
für Herrn N. da?
Was kostet dieser Brief
nach Köln?
Wo ist der nächste Brief-
kasten ?
Die Briefe werden heute
nicht mehr aus den
Kasten geholt. Sie
müssen ihn in dem
Postamt abgeben.
Ich wünsche diesen Brief
einzuschreiben.
Ich will einen einge-
schriebenen Brief an
Herrn N, holen.
Können Sie sich legiti-
mieren ?
Ja, sehen Sie hier!
Haben Sie die Güte, den
Empfang zu bescheini-
gen.