Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'256
Gij zijt icel vriendelijk.
Ik dank u voor uwe vrien-
delijkheid.
Het vereischt geen dank.
Ik hen volkomen tot uw
dienst.
Weet gij?
Vergun mij ....
Natuurlijk.
Zeer verplicht, mijnheer!
Hij spreekt Engekch zoo
goed als zijn moedertaal.
Is het gepermitteerd f
Zooals u belieft.
Gij dient harder te spreken,
als gij wilt hebben, dat
ik u versta.
Hoe wordt dat woord uit-
gesproken ?
Neem mij niet kwalijk,
mijnheer !
Het is niets, mijnheer!
Dank u zeer.
Gij behoeft mij niet te be-
danke^i.
Begrijpt gij, wat gij leest f
Ik versta beter dan ik
spreek.
Zoo!
Ik begin vordering te rna-
ken in het Engelsch.
Sie sind sehr gütig.
Ich danke Ihnen für Ihre
Gefälligkeit.
Keine Ursache. Keinen
Dank.
Ich stehe Ihnen ganz zu
Diensten.
Wissen Sie ?
Erlauben Sie mir —.
Natürlich.
Ich danke Ihnen, mein
Herr.
Er spricht Englisch wie
seine Muttersprache.
Ist es erlaubt ?
Wie es Ihnen beliebt.
Sprechen Sie lauter, wenn
Sie wollen, dass ich Sie
verstehen soll.
Wie wird das Wort aus-
gesprochen ?
Bitte um Entschuldi-
gung, mein Herr !
Es hat nichts zu sagen,
mein Herr!
Tausend Dank.
Nicht Ursache. Keinen
Dank dafür.
Verstehen Sie, was Sie
lesen ?
Ich verstehe besser als
ich spreche.
Wirklich!
Ich mache Fortschritte
im Englischen.