Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'242
zaal, der Saal {mrt\ :
Sä'ie); {zadel:) der
Sat'tel,'2*
zacht, weich ; {fig.) sanft.
zachtaardig, sanft"mü'tig.
zadel, der Sat'tel, 2*.
zadelen, sat'teln.
zadelmaker, der Satt'ler, 2.
zagen, sä'gen.
zak, der Sack, 1* ;
{in kleeren:) die Tau-
sche, 5.
zakboekje, das Ta"schen-
büch'lein, 2 ; das No-
tiz"bü'chelchen, 2.
zakdoek, das Ta"schen-
tuch', 3 ; das Schnupf-
tuch, 3*.
zaken doen, Geschäfte
ma'chen.
zakken, sac'ken; {in den
zak steken:) ein"stek'-
ken, in die Ta'sche
stec'ken; {zinken:) sin'-
ken ; (roor een examen:)
durch"fal'len.
zakkenroller, der Ta"-
schendieb', 1.
zakkenrollerij, die ïa"-
schendie'berei". 5.
zakuunrerk, die Ta"-
schenuhr', 5.
zalf, die Sal'be.
zalig, se'lig.
zaliger, se'lig, verstor'-
ben ; mijne zuster zali-
ger, mei'ne se'lige
Schwe'ster,mei'ne ver-
stor'bene Schwe'ster.
zaligheid, die Se'ligkeit.
zaligmaken, se"ligma'-
chen.
zaligmaken, se"ligma'-
chen.
Zaligmaker, der Se"lig-
ma'cher.
zahn, der Lachs, 1.
zalven, sal'ben.
zalvend, sal'bend.
zamelen, sam'meln.
zand, der Sand.
zandbank, die Sand'-
bank, 1*.
zandglas, die Sand'uhr, 5.
zandig, san'dig.
zandkoker,
die Sand"büch'se, 5.
zandlooper, die Sand'uhr,
5.
zandruiter, der ab"gewor'-
fene Rei'ter.
zang, der Gesang'.
zanger, der Sän'ger, 2.
zangeres, die Sän'gerin, 5.
za7igster, die Mu'se.
zangvogel, der Sing"vo'-
gel. 3*.
zanik, der un"aussteh'-
liche Mensch, 5; der
Lang"wei'ier, 2.