Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
239
woordspeling,
das Wort'spiel, 1.
woordspelingen maken,
Worf'spie'le ma'chen,
mit Wor'ten spie'len,
wit'zeln.
■mordvoerder,
der Worf'füh'rer, 2.
worden, wer'den.
worgen, wür'gen.
worm, der Wurm, 3*.
wormkoekje, der Wurni"-
ku'chen, 2.
o-or)iikruid,
das Wurm'kraut.
het fronnmiddel,
das Wurm"mit'tel, 2.
wormstekig, wurm"sti'-
chig, wurm"frä'ssig.
worp, der Wurf, 1*.
worst, die Wurst, 1*.
tvorstelen, rin'gen, kämp'-
fen.
worsteling, der Kampf, ]*,
wortel, die Wur'zel, 5;
{peen:) die Gelb"rü'be,
5.
wortel schieten, Wur'zeln
schla'gen; {fig.) Wur'-
zel fas'sen.
woud, der Wald,
wouw, {een vogel;) die
Wei'he, 5; die Hüh"-
nerwei'he, 5; {eene
plant:) der Waid.
wraak, die Ra'che.
wraakgierig, rach"gie'rig,
rach"süch'tig.
wraakzucht, dieRacli'gier,
die Rach'sucht.
wrak, wan'kend; {J>escha-
digd:) bescha'digt; {on-
stevig:) schwach.
het wrak, das Wrack, 1.
wrang, sau'er; (^gf.) bit'-
ter.
wrat, die War'ze, 5.
wrattig, war'zig.
wreed, grau'sam.
wreedaard, der (die)
Grau"sa'me, 5.
wreedheid, die Grau"sam-
keit'.
de wreef, die Fuss"bie'ge.
wreken, rä'chen; zich wre-
ken, sich rä'chen.
wreker, der Ra'cher, 2.
wrevel, der Übermut', der
Muf'wil'le, der Groll.
wrevelig, mür'risch, un'-
wirsch.
wringen, rin'gen.
wroeging, die Reu'e; der
Gewis"sensbiss', 1.
wrok, der Groll.
wrongel, der Ka"sequark'.
wrijflap,
der Reib"lap'pen.
wrijven, rei'ben.
wrijving, die Rei'bung, 5.