Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'235
wentelen, wäl'zen.
wenteltrap,
die Wen"deltrep'pe, 5.
wereld, die Welt.
wereldlijk, welt'lich.
wereldsch, welt'lich.
wereldschgezind, well"lich
gesinnt'.
werj, das Werft, 1.
werfkantoor,
das \Ver"bebureau'.
werk, die Ar'beit, 5.
iverkeloos, ar"beitslos'.
werkelijk, wirk'lich.
werken, ar"bei'ten.
werkhuis, das Arbeits-
haus', 3*.
werkloon, der Ar"beits-
lohn'.
werkman, der Ar"bei'ter,
2.
werkstaker, der Streik'-
macher, 2.
werkstaking, der Streik ;
die Ar"beitsein'stel-
lung.
werktuig, das Werk'zeug,
1.
werktuiglijk,
mecha'nisch.
werkijver, die Ta"tigkeit'.
werkzaam, tä'tig.
werkzaamheden,
die Beschäf'tigun'gen.
werpen, wer'fen,(jongen;)
Jun'ge wer'fen, jun'-
gen.
wervel, der Wir'bel, 2.
wervelheen, das Wir"bel-
bein', 1.
wervelwind, der Wir"bel-
wind'.
werven, wer'ben.
werver, der Wer'ber, 2.
werwaarts, wohin'.
weshalve, weshalb'.
wesp, die Wes'pe, 5.
west, west.
het ivesten, der We'sten.
westenwind, der West'-
wind,
westersch,
a"bendliin'disch.
wet, das Gesetz', 1.
wetboek, das Gesetz'buch,
3*.
weten, wis'sen.
bij mijn weten,
mit mei'nem Wis'sen.
ivetenschap, das Wis'sen.
de wetenschap,
die Wis'senschaft, 5.
wetenschappelijk,
wis"senschaft'lich.
wetgever, der Geselz"ge'-
ber, 2.
wetgeving, die Gesetz"ge'-
bung, 5.
wetschennis, die Gesetz"-
übertre'tung, 5.