Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'234
loelgevallig, wohr'gefäl'-
l'ig.
welgezind, wohl"gesinnt'.
welhaast, bald.
welig, üp'pig.
welk, wel'che.
welhom, wiU"kom'men;
het welkom, das, (der)
Wiir'kom'men.
wellevend, höflich, ar'tig.
wellevendheid, die Höf-
lichkeit', die Ar"tig-
keit'.
welluidend, wohl"klin'-
gend, wohl"lau'tend.
welluidendheid,
der Wohl'laut.
wellust, {schandelijk:) die
Wol'lust; (edel:) die
Won'ne.
wellusteling, der Wol"-
lüst'ling, 5.
wellustig, wol"lii'stig.
wehneenend, wohl"mei'-
nend.
welmeenendheid, die gu'te
Gesin'nung.
met uw welnemen,
mit Erlaub'nis.
welnu, nun.
welopgevoed,
wohT'erzo'gen.
welp, das Jun'ge, 5.
welriekend,
wohl"rie'chend.
welsmakend,
wohr'schmec'kend.
welsprekend, beredt'.
welsprekendheid.
die Beredt"samkeit'.
welstaanshalve,
an"standsharber.
welstand, der Wohl'stand,
das Wohfbefin'den.
welvaart, die Wohl'fahrt;
der Wohl'stand.
welvarend, gesund';
wohlauf.
welven, wöl'ben.
welvoeg lijk, an"stiin 'dig.
welvoeglijkheid, der An'-
stand.
welwater, das Quelfwas'-
ser.
welwillend,
wohl"wol'lend,
het welzijn, das Wohl;
das Wohl'sein.
wemelen van, wim'meln
von.
de wen, die Fleisch"-
geschwulst', 1*.
wenden, wen'den.
de wending, die Wen'-
dung, 5.
wenk, der Wink, 1.
wenken, win'ken.
wennen, gewöh'nen.
ivensch, der Wunsch, 1*.
wenschen, wün'schen.