Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'233
wei, die Mol'ken,
weide, die Wei'de, 5, die
Wie'se, 5.
weiden, wei'den.
weidsch,
statt'lich, pracht'voll.
weifelen, wan'ken,
schwan'ken.
weifeling, das Schwan'-
ken, die Un"schlüs'sig-
keit.
weigerachtig, un"wiriig,
un"geneigt'; een weiger-
achtig antwoord, eine
ab"schlii'gige, ab"leh'.
nende Ant'wort.
weigeren, wei'gern.
weigering, die \Vei"ge-
rung', 5.
weinig, we'nig.
iveinige, we'nige.
weit, der Wei'zen.
weitasch, die Jagd" ta'sche,
5.
weitebrood, das Wei"zen-
brot'.
weitemeel, das Wei'zen-
raehl'.
wekelijhs{ch), wö'chent-
lich.
welchen, wec'ken.
wekker, der Wec'ker, 2.
wekklok, die Weck'uhr.
wekstem, die auf'wec'ken-
de Stiin'me.
wel, wohl.
de wel, die Quel'le, 5;
(van een badplaats:) der
Spru'del, 2.
welaan, wohlan'!
welbehagen, das Wohl'ge-
fal'len.
welbespraakt, beredt',
welbespraaktheid,
die Beredt'samkeil',
weldaad, die Wohr'tat, 5.
weldadig, wohr'tätig.
weldadigheid, (fig.) die
Wohi"tii'tigkeit".
weldoener, der Wohr'tii'-
ter, 2.
weldra, bald.
weleer, e'hemals.
welgelegen, gut"gele'gen.
welgelukzalig, glück"se'-
l'ig-
welgelijkend,
auf'fal'lend, ähn'lich.
welgemaakt, wohr'gestal'-
tet.
welg emanier d,yvohl"gesit'-
tet.
welgemeend,
wohl'gemeint.
welgemoed, mun'ter.
welgesteld, wohr'ha'bend.
welgesteldheid,
die Wohrha'benheit.
welgevallen,
das Wohr'gefal'len.