Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
225
vracht, {lading:)
die Fracht.
vrachtbrief, der Fracht'-
brief, i.
vrachtwagen, der Fracht"-
wa'gen, 2.
vragen, fra'gen.
vrede, der Fried'e, 4.
I fried"lie'-
vredelievend,) bend,
vreedzaam, tried'sam,
fried'lich.
vreemd, fremd.
vreemdeling,
der (die) Frem'de, 5.
vrees, die Furcht.
vreesachtig, furcht'sam.
vreeselijh, fürch'terlich.
vrek, der Geiz'hals, 1*.
vrekkig, gei'zig.
vreugde, die Freu'de.
vreugdebedrijven, Freu"-
denbezei"gun'gen.
vreugdefeest, daa Freu"-
denfeat'.
vreugdeloos, freu"denleer',
freu"denlo8'.
vriend, der Freund, 1.
vriendelijk, freund'lich.
vriendenkring,
der Freun"dekreis', 1.
vriendin, die Freun'din, 5.
vriendschap,
die Freund'schaft.
vriend--ichappelijk,
freund"schaft'lich,
vriendschapsdienst, der
Freund"schaftsdienst'.
vriespunt,
der Gefrier'punkt.
vriezen, frie'ren.
vroedkunde, die Geburta"-
hül'fe.
vroeg, früh ; {gauw:) bald.
in de vroegte, im trü'hen
Mor'gen.
vroegtijdig, früh"zei'tig.
vroolijk, mun'ter, froh.
vroom, fromm.
vrouw, das Weib, 8;
{echtgenoote:) die E"he-
frau', 5.
vrouwelijk, weib'lich.
Vrouwendag,
der Frau"entag', 1.
vrouwenrok, der Wei"ber-
roek', 1*.
vrouwspersoon, daa Frau"-
enzim'mer, 2; die
Weib8"person', 5 (f).
vrucht, die Frucht, 1*.
vruchtbaar, frucht'bar.
vruchtbaarheid,
die Fruchf'barkeit'.
(f) Het eerste mag men zelfs vau de aanzienlijkste dames
zeggen; het tweede is minachtend.
12