Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
22 i
voo7-aaardey die Bedin-
gung, 5.
voorwaardelijk, bedingt'.
voorwaarts, vor'wärts.
voorwenden, vor''wen'den.
voorwendsel,
der Vor'wand, 1*.
voorwerp, der
Ge"genstand', 1*.
voorweten,
das Vor"wi3'sen.
voorzanger, (in de kerk:)
der Vor'sän'ger, 2.
voorzaten, die Ah'nen;
die Vor"fah'ren.
voorzeggen, prophezei'en.
vóórzeggen, vor^sa'gen.
voorzeker, gewiss'.
voorzichtig, vor"sich'tig.
voorzichtigheid, die Vor'-
sicht.
voorzien, voraus"se'hen j
iemand voorzien van,
ei'nen verse'hen mit.
Voorzienigheid, die Vor"-
se'hung.
voorzitten, vor"sit'zen.
voorzitter, der Präsident',
5.
voorzitterschap,
der Vor'sitz.
voorzoon, der Sohn aus
frü'herer E'he.
voorzorg, die Für"sor'ge,
5; die Vor"sor'ge, 5.
vorderen, {eischen, verlan-
gen :) for'dern; {voor-
waarts gaan;) Fort"-
schrit'te ma'chen;for'-
dern.
vorig, vo'rig.
vork, die Ga'bel, 5.
vorm, die Form, 5.
vormen, bil'den;
{kerkelijk:) fir'meln.
vorming, die Bil'dung;
{kerkelijki) die Fir'me-
lung.
vormsel, die Fir'melung.
vorsehen naar, for'schen
nach.
vorst, {persoon:) der Fürst,
5; {koude:) der Frost;
{nok van het dak:) die
Fir'ste, 5.
vorstelijk, fürst'lich.
vorstin, die Für'stin, 5.
der Fuchs, 1*.
de vossenjacht, die Fuchs'-
jagd.
vouw, die Fal'te.
vouwen, fal'ten.
vraag, die Fra'ge, 5.
vraagachtig, neu"gie'rig.
vraagbaak, {fig») das Ora'-
kel, 2; der weise Rat"-
ge'ber, 2.
vraagieeken, das Fra"ge-
zei'chen, 2.
vraat, der Viel'frass, 1*.