Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'219
voldongen, aus"gemacht',
ab"gemacht'.
voleinden, vollen'den.
volgen, fol'gen.
volgens, nach.
volgnommer, die
Ord"nungszahr, 5.
volgorde, dieFoF'gerei'he.
't volhandig hebben, sehr
beschäftigt sein.
volharden, aus'harren, be-
har'ren.
volharding, die Beharr"-
lichkeit'; die Aus'-
dauer.
volheid, die Voll'heit; die
Fül'ie.
volhouden, aus"dau'ern ;
(fig.) behaup'ten.
volière, der (das) Bau'er, 2.
volk, das Volk. 3*.
een volk, ein Volk 3*, eine
Nation', 5.
veel volk, eine gro'sse
Men'ge.
volkenrecht, das VöT'ker-
recht'.
üo/lonieu,durchaus',voll' -
stän'dig, vol'lends.
volkplanting, die Nie'der-
las'sung, 5, die Kolo-
nie', 5.
volkrijk, volk'reich.
volksboek, das Volks'buch,
3*.
volksfeest, das Volks'fest
1.
volkslied, das Volks'lied
3.
volksmenigte, die Volks
men'ge, 5.
volksmenner, der Volks"
lei'ter, 2, der Dema
gog', 5.
volksoploop, der Auflauf
1*.
volksverhuizing, die Völ"
kerwan'deruiig, 5.
volksvertegenwoordiger,dev
Volks"vertre'ter, 2.
volksvertegenwoordiging,
die Volks"vertre'tung,
5.
volkswoede, die Volks'wut.
volledig, vol'lig, voU"-
stän'dig.
volmaakt, volf'kom'men;
(geheel:) volf'stän'dig.
volmaaktheid, die VoH"-
kom'menheit, 5.
volmacht, die Voll'machl,
5.
volmondig, ehr'lich, of-
fenher'zig; vollstän-
dig.
volop, voll'auf.
volstaan kunnen, geuü'gen,
hin"rei'chen.
volstandig, stand'haft;
un"erschüt'terlich.